Många av mina uppdrag har karaktären av kickoffs/inspirations föreläsningar för
bl.a. företag, organisationer, skolor och idrottsföreningar.

Dessa kickoffs följs ofta upp med en serie kompetensutvecklande föreläsningar
under ett antal hel- eller halvdagar.

Klaus arbetar numera med hela den idrottpsykologiska utbildningen och rådgivningen för Sport Campus Sweden, som hjälper över 100 elitidrottare som
läser på högskolenivå.

Mer om Sport Campus Sweden >>"Anne och Christer Isberg,
Klaus´ adepter, som fick guld i EM och silver i VM"Följ Radiosportens medarbetare Martin Marhlo att klara Stockholm Maraton >>

Låt hjärnan hjälpa dig framåt och bonus material >>
Några av mina senaste uppdragsgivare

Amgen, Compaq Computer System Service, Dagens Nyheter, Ericsson, Exportrådet, Försvarets RadioAnstalt (som använder mina avslappningsband på sitt intranät), Fredrika Bremerförbundet, Handelsbanken, Huddinge sjukhus, Husqvarna, IFL (Institutet för företagsledning), IHM Business School, Karolinska Institutet, Kista Galleria, Kronofogdemyndigheten, Intensivvårdsavdelningen Östra Klinikerna i Göteborg, Le Carbon Nordic, Lärarhögskolan, Momentum, NCC International, Nokia, Polisförbundet, SAS Institute, Skandia, SEB, Skolverket, Telia Communications, The ÅngströmSpace Technology Center, Tidningen Chef (Stora Chefsdagen).


"Klaus är helt enkelt fantastiskt bra. Väckte många nya tankar."
(deltagare i kursen "2000-talets distriktssköterska")


"Passet med Klaus har fått mig att se mig själv och mitt jobb från ett annat perspektiv,
ser fram emot att få prova, använda detta i jobbet/privatlivet."
(deltagare i uppdragsutbildning för Eniro Affärsskola)


"Suveränt framfört. Fångade alla som var här!"
(deltagare i SSI:s Jubileumskonferens)