Rubriken sammanfattar tre seminarier om hur man med hjälp av elitidrottarens metoder ökar både förmåga och välbefinnande, dvs. Hur man klarar jobbet och livet bättre. Utgångspunkten är kunskaper om hur hjärnan och kroppen samspelar.

Seminarierna är oberoende av varandra men kan utformas till en sammanhängande serie. De används också ofta i samband med kickoffs.
Tankens kraft

Seminariet fokuserar på elitidrottarens metoder för att nå psykisk styrka och lyckas vara bäst när det verkligen gäller. Deltagarna får kunskap om motivation, stresshantering och målstyrning, dvs kunskap om hur man ska tänka för att nå ett uppsatt mål.

Via olika försök upptäcker deltagarna det intima samspelet mellan hjärna och kropp - mellan tanke och handling.Självförtroende och prestation

Hur optimerar man en prestation? Vilka faktorer är det som påverkar den? Vilka blockeringar kan förhindra den? Hur påverkas prestationen av våra olika relationer?

Deltagarna får kunskap om "jaget", den viktigaste av alla relationer. Vi talar om självkänsla och självförtroende och om möjligheterna att påverka både sin egen och andras självkänsla.

Vi gör även en kort mental uppladdning, där deltagarna har chans att hitta nya egna styrkor.Gruppklimat och prestation

Deltagarna får kunskaper om hur grupper utvecklas, hur gruppklimatet påverkar gruppens prestation och vilka kriterierna för teambildning är. Utgångspunkten är Firo-teorin, en vetenskapligt beprövad teori, utvecklad vid den amerikanska marinen.

I anslutning till seminariet kan sedan teambildning genomföras, både inomhus och utomhus.Skräddarsydda föreläsningar, seminarier och kickoffs

För företag och andra som önskar särskilt anpassning till den egna verksamheten skräddarsyr jag seminarier och andra aktiviteter."Underhållande, imponerande. Högt kom-ihåg-värde. Toppklass"
(deltagare i uppdragsutbildning för papperstillverkande företag)