(Profile Of Mood States)
- en profil som visar hur du mår

Genom att ringa in ett av fem svarsalternativ i ett frågeformulär med 65 enkla frågor, kan du få din egen POMS-profil. Frågorna är av typen: "Hur vänlig är jag på skalan 0 till fyra?"

En POMS-profil visar följande sex variabler:

  1. Anspänning, dvs. hur spänd eller avslappnad jag är.
  2. Deppighet, hur ledsen eller glad jag är.
  3. Aggressivitet, hur arg jag är.
  4. Vigör, min lust att träna eller arbeta.
  5. Upplevd trötthet, hur trött jag känner mig.
  6. Villrådighet, hur villrådig eller osäker jag känner mig.

Den som mår jättebra har en POMS-profil som liknar ett isberg, där vigören (den enda positiva faktorn) ligger högst. Den som mår dåligt har förstås en profil som liknar ett uppochnedvänt isberg.


Så gör du för att få en POMS-profil
Gå in på hemsidan: www.datamedic.se, klicka på ”kontakt”, så får du alla kontaktuppgifter du behöver. Kontakta sedan företaget, så får du ett användarnamn och ett lösenord för att göra din egen profil. Du kan välja att köpa ett tillstånd för att göra din profil under ett halvt eller under ett helt års tid.

När du gjort din profil, kan du återkomma till mig, så kan jag hjälpa dig att tolka din profil och tendenserna om du gjort flera profiler.