Genom att tillämpa forskning och erfarenhet från elitidrott, idrottspsykologi och pedagogik arbetar jag med att öka förmågan - och välbefinnandet - hos enskilda individer, företag, organisationer etc.

De yttre formerna kan vara:


Kickoffs

Många av mina uppdrag har karaktären av kickoffs/inspirations föreläsningar för bl.a. företag, organisationer, skolor och idrottsföreningar.

Dessa kickoffs följs ofta upp med en serie kompetensutvecklande föreläsningar eller föreläsningar eller seminarier under ett antal hel- eller halvdagar.Teambildning

För bl.a. IFL, Institutet för Företagsledning, håller jag återkommande kurser i teambilding och individutveckling. På liknande sätt arbetar jag också sedan länge med flera utbildningar för IHM Business School.

Många uppdrag innebär engagemang under en längre tid för att medverka till en genomgripande omprofilering av ett företag. I ett antal år har jag exempelvis arbetat med IT-företaget Datarutin, där hela företaget gruppvis genomgått ett antal utbildningstillfällen. Nyanställda får kontinuerligt samma utbildning.

Att rädda sitt liv eller andras är teambildning,
alltså att kunna lita på varandra i svåra situationer.


Att fånga upp och förebygga risker

För att fånga upp och sedan kunna förebygga problem, som stress och utbrändhet,  använder vi bl.a. ett profil - POMS, Profile of Mood State - som har sitt ursprung i den amerikanska idrottspsykologin.
Mer info >>Mental träning

Via mental träning kan en person förminska eller eliminera sina blockeringar, börja utnyttja hela sin kapacitet och nå uppsatta mål. Mental träning reducerar stress och gör det möjligt att vara bäst när det gäller.

Under årens lopp har jag anlitats som mental tränare av många olika uppdragsgivare, från företagschefen som vill stärka sin kapacitet som ledare eller medarbetaren som vill fungera bättre i gruppen, till elitidrottaren som är på väg till OS för att vinna en guldmedalj.

De flesta av mina uppdragsgivare vill vara anonyma, andra har inget emot att jag nämner deras namn. En av dem är Pia Hansen, guldmedaljör i skytte vid OS i Sydney.


Tony Ring, segrare i Ferrari-Porsche Challenge Cup,
använder Klaus som sin mentala tränare.

Individuell coaching

Individuell coaching kan vara ett viktigt led i den personliga utvecklingen och därmed öka både förmåga och välbefinnande. Såväl enskilda individer som företag använder mig som sin mentala coach under längre perioder. I ett antal år har jag t.ex. samarbetat med Annonsbyrån Falck & Co för att optimera byråns kreativa förmåga.