Litteratur för personlig utveckling

Facklitteratur:
 1. Aktivt liv, Björn Ekblom och Johnny Nilsson
 2. Blink, den intuitiva intelligensen, Malcolm Gladwell
 3. Den lärande hjärnan, Torkel Klingberg
 4. Du fattar ju ingenting, StephaniPierson och Phyllis Cohen
 5. Flow, MihályCsikszentmihályi
 6. Guiden till Idrottspsykologisk rådgivning, Johan Fallby (red.)
 7. Idrottspsykologi, Hassmén, Hassmén och Plate
 8. Inlärningsrevolutionen, Gordon Dryden och Jeanette Vos
 9. Kroppens geni, Sverker Sörlin
 10. Märk världen, en bok om vetenskap och intuition, Tor Nörretranders
 11. Nya Motions- och idrottsskador och deras rehabilitering, Thomeé, Swärd och Karlsson
 12. Open, an autobiography, Andre Agassi
 13. Outofourminds, Learning to be creative, Ken Robinson
 14. Praktisk Idrottspsykologi, Hassmén, Kenttä och Gustafsson
 15. På spaning efter Spinoza, Anathony Damasio
 16. Senior Power, Bellardini och Tonkonogi
 17. Träna din kondition, Forsberg, Holmberg och Woxnerud
 18. Träna smart – undvik överträningssyndrom, Kenttä och Hassmén
 19. Undvik idrottsskador, preventionsinsatser vid träning och tävling, Bahr och Engebresten
 20. 103 mentala metoder, Anders och Johan Plate


  För tonåringar:
 21. Sandor slash Ida, Sara Kadefors
 22. Före och efter Bella, Maja Hjertzell
 23. Ronja Rövardotter, Astrid Lindgren